Ühingust

Prindi

 

MTÜ Roosiõis on asutatud eesmärgiga pakkuda piirkonnas elavatele peredele nõuete kohast ja turvalist lastehoiu teenust ja välja arendada Luige küla kandikeskus. Rahastus on saadud PRIA Leader programmist detailplaneeringu tegemiseks, kus muudetakse Luige laste-ja noortemaja , kandikeskuse ja mänguväljaku alune maa (kinnistute) sihtotstarve sotsiaalmaaks.

Ja kaks etappi laste-ja noortemaja rekonstrueerimiseks. (sise-ja välistöödele). Laste-ja noortemaja avatakse sügisel 2014.

Planeeritavateks tegevusteks on  lastele pakutavad vabaaja veetmise võimalused (erinevatele vanusegruppidele huviala ringid), kulupõhine lastehoiu teenus .

 

MTÜ Roosiõis on alates 2010 a Nelja Valla Kogu liige.

MTÜ Roosiõis  Aastaaruanne 2011 a.

MTÜ Roosiõis  Aastaaruanne 2012 a.

MTÜ Roosiõis  Aastaaruanne 2013 a.

Roosiõis MTÜ  lähtub oma tegevuses meie põhikirjalistest eesmärkidest ning Vabaühenduste eetikakoodeksist.

Väärtustame kohalikku kultuuripärandit ja oleme avatud kõigile uutele ideedele, mis aitavad kaasa piirkonna arengule.

 

Logi sisse